Romantik Yol (9-16 Haziran 2018)

Almanya’nın orta ve  güney kısmını birbirine bağlayan, kuzeyde Würzburg güneyde Füssen arasında kalan, yaklaşık 400 km uzunluğundaki tematik bir yol rotası. Bu yol İkinci dünya savaşı sonrası Hitler’in olumsuz etkilerini silmek amacıyla halk ve devlet ortak oluşturulmuş  bir turizm projesi , a slında Amerikalı askerlerin bir keşfi olduğu da söylenir. Her nasıl olursa olsun Almanya’nın…